Spolek Bieno vznikl v roce 2015. Jeho zakladatelé se do té doby různými způsoby zabývali udržitelným rozvojem měst za účasti veřejnosti. Rozhodli se spojit své zkušenosti a vytvořit neziskovou organizaci pro oživení zelených dvorů, vnitrobloků a městských veřejných prostranství.
publikace Ladronka 
Bieno was founded in 2015. Until then, its founders had been working on sustainable urban development with public participation in various ways. They decided to combine their experience and create a non-profit organization for the revitalization of green yards, courtyards and urban public spaces.
Back to Top