Spolek Bieno vznikl v roce 2015. Jeho zakladatelé se do té doby různými způsoby zabývali udržitelným rozvojem měst za účasti veřejnosti. Rozhodli se spojit své zkušenosti a vytvořit neziskovou organizaci pro oživení zelených dvorů, vnitrobloků a městských veřejných prostranství.
Back to Top