https://www.instagram.com/barborazentelova/

Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2/118, 169 00 Praha 6
UMPRUM ateliér Fotografie 2

Anglický jazyk B2
Německý jazyk A1
Čeština

kurzy:
skautský čekatelský kurz ČK Klapka
skautský vůdcovský kurz Ventus
zdravotnický kurz první pomoci pro zotavovací akce od Červeného kříže

dobrovolná praxe:
vedení skautského oddílu po tři roky, organizace akcí, včetně tří týdenního tábora a jeho administrativy,
pomoc uprchlíkům na srbsko-chorvatských hranicích 2015, práce s dětmi i dospělými
práce s dětmi z dětského domova s dětmi s kriminální historii, příprava programů, komunikace, výuka
práce s nevidomými pro organizaci Rozhledna
dobolnická práce na festivalu LFŠ Uherské Hradiště
fotografování práce v ateliéru značky Metráž

praxe:
editorial pro designový obchod Backyard, designovou značku Cultivar, WOODOM, Dot and Stripe, 
fotodokumentace Circus la Putyka, Cirqueon, představení katedry pantomimi HAMU i představení DAMU,
fotografie architektury pro NILA store, architektonické ateliéry i soukromníky 
fotografie pro americký seriál Hunters
dlouhodobá spolupráce s organizací Paměť národa, Bieno a.s.  a dalšími

výstavy: 
skupinová výstava v galerii Gask s názvem 80´svoboda 2019
online prodejní ZINE festival vrámci divadla X10 2020
Holešovická tržnice- prezentace klauzurních prací 2020
skupinová výstava Berlín, Haus der Statitik 2020
skupinová výstava Studio Alta 2020
skupinová výstava Černá lábuť 2021
výstava Přízraky ve spolupráci s Františkou Iblovou, dům Radost, vrámci programu Pozor umění 2021 
Back to Top