https://www.instagram.com/barborazentelova/

Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2/118, 169 00 Praha 6
UMPRUM ateliér Fotografie 2

Anglický jazyk B2
Německý jazyk A1
Čeština

kurzy:
skautský čekatelský kurz ČK Klapka
skautský vůdcovský kurz Ventus
zdravotnický kurz první pomoci pro zotavovací akce od Červeného kříže

dobrovolná praxe:
vedení skautského oddílu po tři roky, organizace akcí, včetně tří týdenního tábora a jeho administrativy,
pomoc uprchlíkům na srbsko-chorvatských hranicích 2015, práce s dětmi i dospělými
práce s dětmi z dětského domova s dětmi s kriminální historii, příprava programů, komunikace, výuka
fotografování práce v ateliéru značky Metráž, ve které pracují ženy bez domova, dokumentace práce  a komunikace s ženami bez domova

praxe:
editorial pro designový obchod Backyard, designovou značku Cultivar, 
fotodokumentace Circus la Putyka, Cirqueon, představení katedry pantomimi HAMU, 
dlouhodobá spolupráce s organizací Paměť národa, Bieno a.s.  a dalšími 
výstavy: 
skupinová výstava v galerii Gask s názvem 80´svoboda 2019
online prodejní ZINE festival vrámci divadla x10 2020
Holešovická tržnice prezentace klauzurních prací 2020
skupinová výstava Berlín Haus der Statitik 2020
skupinová výstava Studio Alta 2020
skupinová výstava Černá lábuť 2021
Back to Top