https://www.instagram.com/barborazentelova/

Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2/118, 169 00 Praha 6
UMPRUM ateliér Fotografie 2

Anglický jazyk B2
Německý jazyk A1
Čeština

kurzy:
skautský čekatelský kurz ČK Klapka
skautský vůdcovský kurz Ventus
zdravotnický kurz první pomoci pro zotavovací akce od Červeného kříže

dobrovolná praxe:
vedení skautského oddílu po tři roky, organizace akcí, včetně tří týdenního tábora a jeho administrativy,
pomoc uprchlíkům na srbsko-chorvatských hranicích 2015, práce s dětmi i dospělými
práce s dětmi z dětského domova s dětmi s kriminální historii, příprava programů, komunikace, výuka
fotografování práce v ateliéru značky Metráž, ve které pracují ženy bez domova, dokumentace práce  a komunikace s ženami bez domova
výstavy: 
skupinová výstava v galerii Gask s názvem 80´svobodaBack to Top