kolektiv Knedlík
galerie Nika
Kolektiv Knedlík je iniciativou, která na UMPRUM funguje jako přenosné místo k setkávání. Zabývají se tématy jako je udržitelnost, kolektivita, nerůst a instalace v Galerii NIKA je prvním výstavním projektem kolektivu. Do vitríny skupina umístila závěs - připomínající ten, který známe z příbytků našich prarodičů, ale je vyroben z drobných předmětů, malých, ručně sesbíraných talismanů, které autorky společnou rukodělnou činností spřadly. Každá po určitou dobu sbírala jednotlivé části tohoto díla - někdy se jedná o předměty nalezené na ulici během cesty do práce, jindy drobnosti nalezené u moře při cestách.
Nedílnou součástí práce je i čas, který autorky společně strávily během vytváření Závěsu. Je to vymezená doba, kterou věnovaly samy sobě, přemýšlením nad vlastní prací a dalšími možnostmi toho, kam se činnost kolektivu bude ubírat. Závěs je tedy protkaný i touto nehmotnou, ale ne méně důležitou, hodnotou. Autorky totiž k udržitelnosti nepřistupují pouze z hlediska materiálů, ale také jako k udržitelnosti času, dovolují si zastavit a respektovat své aktuální vlastní potřeby. Závěs je zároveň objektem, který zakrývá prostor za ním a vy jste tak vyzváni k rozklíčování různých vrstev instalace.
foto:Jůlie Petrůjová
foto:Jůlie Petrůjová
foto:Jůlie Petrůjová
foto:Jůlie Petrůjová
foto:Jůlie Petrůjová
foto:Jůlie Petrůjová
Back to Top