Dílo zpochybňuje touhu po vítězství. Ve chvíli, kdy se k
fotografii přibližujeme, toužíme po tom, aby druhé
strana byla přemožena.

Dílo zobrazuje hru kámen, nůžky, papír,
která je základem pro většinu rozsudků mezi dvěma
jedinci, a navíc je všeobecně známá. Nemůžeme se
ale ubránit pocitu, že je zde obsahuje velký prvek
náhody.

Remíza je nemyslitelná a nežádoucí, pokud k ní
dojde, hraje se znovu. Chceme znát vítěze.

Soutěžení je součástí naší kultury, je součástí
vzdělávacího systému a nástrojem motivace. Soutěž
je bezesporu často nástrojem pro dobrý výsledek, je
ale nástrojem pro vyspělou společnost? V jakých
momentech bychom měli sami u sebe touhu po výhře
potlačit, ve prospěch rozvoje nových schopnosti?

Kdo určuje pravidla, a kdo je vítěz?
instalace na pražském Výstavišti
výstava společnosti CJCH Umění oceňovat
instalace v galerii Černá Labuť
https://art.ceskatelevize.cz/360/galerie-bez-divaku-studenti-umprum-zkouseji-nahlednout-nepredvidatelne-jevy-i-moznosti-fotografie-6Kj4i?fbclid=IwAR2P69M9uYOKWfmLDun2t86CYvDKi6UxWeVAW8wpqiisHT9K9jrcAncP4Do
Back to Top