Hlavní cena Designbloku za instalaci Vitra 
Back to Top