V sedmnácti letech jsem měla možnost strávit několik dní na přestupní stanici u srsko-chorvatských hranic. Fotografovat nebyl problém. 
At the age of seventeen, I had the opportunity to spend a few days at a transfer station at the Serbo-Croatian border. Photography was not a problem. 

Back to Top