Na první pohled by se mohlo zdát, že jde o portrét skupiny turistů před staroměstským KFC. Pro tuto skupinu je ale charakteristické, že její členi nemají nic víc společného, než že se setkali ve stejný čast ve stejném fastfoodu. Stala se z nich tak skupina vhodná pro skupinový portrét. 
Obešla jsem stoly, poprosila o spolupráci a na okamžik vyprázdnila prostor KFC.

At first glance, it might appear to be a portrait of a group of tourists in front of the Old Town KFC. But what is characteristic of this group is that its members have nothing more in common than that they met at the same fast food restaurant at the same time. They have become a group suitable for a group portrait. 
I walked around the tables, asked for cooperation and momentarily emptied the KFC space.  
Back to Top