spolupráce: Lorenzo di Garcia, Lukáš Hlavín 
grafická úprava: Žofia Fodorová
k zakoupení v Kavka bookstore, Page five a galerii UM
Back to Top