Projekt Křehké formy, odolné formy v rámci kterého projekt o veřejném prostoru vznikl se zaměřuje na mezioborové zkoumání zranitelnosti a křehkosti v umění. Jeho cílem je prostřednictvím veřejného sympozia, výstavy a publikace vytvořit živou dočasnou platformu pro výzkum uměleckých a společenských forem souvisejících s těmito tématy. Zranitelnost je v projektu formulovaná jako proměnlivý a často ambivalentní prostor, ve kterém se proplétají a kolidují komplexní individuální a sociální narativy, a který je kontinuálně modelovaný politickými, společenskými a environmentálními krizemi současnosti.
Součástí projektu byl workshop s Ukrajinskými dětmi a další pro kolemjdoucí ve veřejném prostoru. 
Back to Top