Instalace Přízraky vznikla ve spolupráci s Františkou Iblovou v rámci programu Pozor Umění!. Výstava byla uzavřena performancí. 
The installation Phantoms was created in collaboration with Františka Iblova as part of the Attention Art! programme. The exhibition was closed with a performance. 
performance ve spolupráci s Rozárií Stárovou a Viktorií Buškovou
performance in collaboration with Rozária Starová and Viktoria Bušková
Back to Top