Post Bellum je nezisková organizace, která od roku 2001 vyhledává a nahrává vzpomínky pamětníků klíčových momentů 20. století. Založila ji skupina českých novinářů a historiků, kteří se potkávali na tiskových konferencích a výročních pietních akcích a byli přesvědčeni, že pamětníci musí dostat příležitost svůj příběh vyprávět vcelku, souvisle a detailně.
Stěžejním projektem Post Bellum se proto stala Paměť národa, sbírka vzpomínek konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z období totalit 20. století.  Dnes sbírka čítá tisíce zpracovaných pamětníků a jako internetový archiv je přístupná široké veřejnosti.
PNS
PNS
výstava na Letné
výstava na Letné
PNS
PNS
divadelní představení
divadelní představení
divadelní představení
divadelní představení
dobrovolníci za koroaviru
dobrovolníci za koroaviru
vernisáž výstavy Winternitzova vila
vernisáž výstavy Winternitzova vila
den veteránů
den veteránů
Back to Top