spolupráce: Františka Iblová 
Phosun není jen pouhé slovo nebo projekt, ale jedná se o multimediální mezioborovou spolupráci s bohatým duchovním významem. Cesta ke kompoziční vyváženosti symbolizuje vznik, trnitost, komplikovanost a rozmanitost života. Phosun je nekonečným procesem hledání a nalézání. “Přejeme Vám, abyste na návštěvě v naší společenské hře – pocházející ze středu městské části Barrande–Ravensburg – našli pestrost a rozmanitost společenského, kulturního a sportovního dění, které Vás zrelaxuje a obohatí o příjemné duševní zážitky a povzbudí Vás do dalšího běhu života.”
English
collaboration:Františka Iblová 
Phosun is not just a word or a project, but a multimedia interdisciplinary collaboration with a rich spiritual meaning. The path to compositional balance symbolizes the emergence, thoriness, complexity and diversity of life. Phosun is an endless process of searching and finding. "We wish you to find a variety and diversity of social, cultural and sporting events on your visit to our social play - originating from the inner city district of Barrande-Ravensburg - that will relax and enrich you with pleasant spiritual experiences and encourage you in the next course of your life."

výstava v  HAUS DER STARTISTIK Berlín

Back to Top