Výstavním objektem je silně sociálně zaměřené video, konkrétně se zabývající poruchami příjmu potravy. Abstraktnější a poetičtější záběry jsou doprovázeny autentickými výpověďmi dívek z mého okolí. Dílo se snaží o upozornění na alarmující počet dívek i chlapců, kteří se s různými formami poruch příjmu potravy potýkají. Věřím, že dílo vede k porozumění skrze autenticitu, nesnaží se o odstrašení, ale hlavně o uvědomění společnosti.   
Back to Top