spolupráce Maria Khositashvili
HRA-NICE je projekt, který smazal hranici mezi architekturou a fotografii. Mezioborová spolupráce je upozorněním na téma hranice, jako něčeho nežádoucího i potřebného. Přemýšlely jsme o tom, že ačkoliv bydlíme v době, kdy hranice států jsou často již neviditelné, je stále velmi důležité na hranice nezapomínat. Hranice jsou, ať chceme nebo nechceme, i součástí našeho každodenního života. Výsledkem naší práce je soubor menších projektů, které hravou formou vedou diváka k zamyšení nad tématem z nevšedních úhlů pohledů.
Linie hranic
Příroda se mění od severu k jihu, nezná však hranic. Člověk si vytvořil hranice, kte ré ctí a podle kterých se chová. Správa silnic se často odvíjí od státního rozpočtu a  celkové tendence vlády a menších orgánů. Strom roste bez ohledů na to, kde prochází  hraniční čára, na krajině je tak změna nepozorovatelná.
Hra-na
Prací je interakce s materiálem, který je křehký a jeho rozpad tvoří jasné hranice.  Rozbíjení uvolňuje napětí. Některá keramika puká už v žáru pece, jiná až následkem pů sobení člověka. Nenadarmo se také říká: “tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až  se ucho utrhne”.  
Učíme se pomíjivosti a odnaučujeme se vztahu k předmětu jako takovému. Při svatebních  obřadech je rituál rozbíjení talíře přípravou na změny, které na novomanžele čekají.  Podle filozofie Feng Šuej jsou střepy nosiči negativní energie. 
Hranice jsou důsledkem i příčinou pnutí mezi národy a přímo souvisí se vznikem váleč ných konfliktů.
Totem 
Totem je symbol celku a totožnosti kmenové skupiny. Nejčastěji to bývá živočich nebo  rostlina, jsou však popsány i totemy „mlha“ nebo „skála“.  
Náš totem pochází z Českých Velenic a je symbolem pro pohraniční život. České Veleni ce jsou městem mnoha kultur, které přitáhla většinou právě přítomnost hranic. Totem je  tvořen z objevených materiálů a je symbolem pro pospolitost. Pro jednotlivé prvky je  možný různý výklad, a každý předmět je ovlivněn hraniční linií.

kost 
pomíjivost 
kůra 
ochranná slupka, bariéra 
peří 
svoboda překročení 
svízel přítula 
hranic se nezbavíme 
choroš
okrajová záležitost  
říční kámen 
obroušený potokem 
policejní páska 
zákaz vstupu 
best friends forever
družba 
přeslička 
společná historie 
zátka
otevření
Pohled do zahraničí
Pohlednice je hmatatelným dokladem o zásahu do zahraničí bez fyzického překročení hra nic. 
Osobní příběh
 
výstava studio ALTA
https://www.facebook.com/events/740733186768279

Back to Top