kapela Matějovo děvče
Otevřený dětský pěvecký sbor Beznot působí už od roku 2010. Má za sebou několik vystoupení v televizi, koncertů s kapelami po pražských klubech i natáčení ve studiích. I přesto spočívá těžiště sboru více v prožitku a zábavě než ve výkonu a technické dokonalosti, více v radosti z hudby než ve znalosti nauky.
V průběhu výuky se dětem věnují dvě lektorky, které zajišťují  její kvalitu, plynulost a pohodový průběh.
Beznot spolupracuje také s dětmi z dětských domovů a pěstounských rodin. Díky hudbě přirozeně spojuje odlišné světy dětí.
Od roku 2014 Beznot funguje také jako nezisková organizace Beznot z.s., která zastřešuje výše zmíněnou spolupráci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí.
http://www.beznot.com/
Back to Top