zvuk a fotografie
Vytváří dialog mezi fotografií a zvukem, který fotografie může evokovat. Fotografie vždy nenáleží určitému zvuku a divák se tak dostává do nepřirozené pozice a uvědomuje si, že fotografie se stává do jisté míry audiovizuálním nosičem.